Svetainės baldai ir jų pirkimo gidas

sveitaine baldaiDaugelis žmonių žino ką mėgsta ir ko nemėgsta. Ir tarp šių dviejų polių yra didžiulis baldų pasirinkimas, kurių nemažą dalį sudaro svetaines baldai. Jei jūs neturite nei vienos minties nuo ko turėtumėte pradėti, tiesiog pažiūrėkite į savo spintą ir pamatysite kokių spalvų drabužius mėgstate dėvėti. Jei jūsų spinta pilna neutralių spalvų drabužių su keletu akcentų, tai reiškia, kad jums patinka modernus gyvenimo stilius ir modernūs svetainės baldai gali jums puikiai tikti. Tačiau jei jūs visuomet turėjote odinę striukę, tuomet ir odinė sofa su odiniais foteliais jums turbūt atrodys priimtinesnis sprendimas, nei baldai pagaminti iš kitų medžiagų. Taip pat, jei negalite palikti namų be dizainerių aksesuarų, tuomet jums reikėtų pagalvoti apie elegantišką svetainės dizainą.

Išmatuokite kambarį ir ant popieriaus pasidarykite baldų eskizą

Tai yra būtinybė, kurią reikia padaryti. Kai kurie žmonės mėgsta išdėlioti laikraščius būsimų baldų vietoje, kad galėtų pajusti kaip atrodys kambarys, o erdvės pajutimui naudoja net ir dėžes. Jums reikia susidaryti norimų baldų sąrašą ir pabandyti išdėlioti juos kambario brėžinyje, o tuomet į jų būsimą vietą pastatyti dėžes. Tokiu būdu nenusipirksite per daug ar per didelių baldų. Atminkite, kad svetainė neturi būti pergrūsta, todėl praėjimams tarp baldų reikėtų palikti bent jau metrą laisvos vietos. Žinoma, jums nereikia rūpintis dėl tokių baldų kaip sekcijos, nes jos dažniausiai stovi prie sienos, bet kitus baldus galima apeidinėti iš kelių pusių, todėl erdvė ir turi išlikti nepergrūsta.

Sukurkite sėdėjimo vietą

Pastatykite sofą priešais pagrindinį kambario akcentą (tai dažniausiai būna televizorius arba židinys, tačiau taip pat gali būti ir puikus vaizdas pro langą ar paveikslas). Pastačius sofą, pastatykite fotelius ir kėdes arčiau jo, taip svetainės baldai natūraliai sukurs vietą pokalbiams, dažniausiai šie baldai būna pastatyti devyniasdešimties laipsnių kampu sofai. Jei jūsų svetainės kambarys nėra didelis, o jo dydį dar labiau sumažino prie sienų pastatytos sekcijos, tuomet reikėtų pagalvoti apie fotelių atsisakymą, vietoj jų galima įsigyti keletą patogių kėdžių ar sėdmaišių. Nebijokite sofos ir kėdžių statyti į kambario vidurį, nors baldus išstačius palei sienas kambarys gali atrodyti didesnis, tačiau jaukiau jausitės bendraudami su draugais, kai sėdėsite arčiu vieni kitų.

Staliukai

Kavos staliuką pastatykite priešais sofą, atitraukę jį nuo jos apie pusę metro, šio pusės metro užteks praėjimui, tačiau taip pat bus nesunku gerti kavą sėdint ant sofos. Jei erdvės yra pakankamai, tuomet jums gali pasitarnauti ir kiti svetainės baldai, jūs galite pastatyti žurnalinius staliukus sofos kraštuose. Tačiau visuomet atminkite, kad kambario apstatyme galioje taisyklė – geriau mažiau, nei daugiau. Jūs tikrai nenorite, kad jūsų svetainė būtų perkrauta baldais, nes tuomet joje nebus jauku, o vaikščioti ir bendrauti su draugais gali būti itin nepatogu, todėl dėliojant svetainės baldus yra būtinas balansas.

Baigiamieji prisilietimai

Nepamirškite kitų svarbių kambario akcentų: mozaikos, paveikslai, knygų lentynos, šviestuvai, kilimas, instrumentai – visi šie daiktai gali būti papildomi jūsų svetainės akcentai. Jei jūs pastatėte sofą prie sienos ir norite virš jos pakabinti paveikslą, atminkite, kad paveikslo rėmo apačia turi būti mažiausiai 20 cm aukščiau sofos atlošo viršaus, ta pati taisyklė galioja ir kitoms vaizdinėms priemonėms. Knygų lentynos turi būti kabinamos taip, kad žmonės neatsitrenktų į jas sėdėdami, tad reiktų pagalvoti, kokiame aukštyje ir kokioje vietoje jas kabinti. Šviestuvas dažniausiai yra statomas prie žurnalų staliuko, tačiau jei tai netinka jūsų išplanavimui, jį galite statyti ir tamsiausiame kambario kampe. Visi kiti svetainės baldai turėtų būti priderinti prie bendrų dizaino sprendimų, tokiu būdu jūs būsite įsitikinę, kad jūsų svetainė išliks jauki. Visa kita yra jūsų ir jūsų fantazijos valioje.

Mišraus aukštingumo pastatų montavimas

metalo konstrukcijosYra dvi daugiaaukščių pastatų surenkamųjų konstrukcijų montavimo sche­mos: horizontalusis (paaukščiui) ir vertikalusis montavimas (per visą aukštį). Pirmuoju atveju visos konstrukcijos montuojamos aukštais: pirmiausia kolonos, po to rygeliai ir pirmojo aukšto perdangų plokštės. Įtvirtinus visas pirmojo aukšto konstrukcijas projektinėje padėti’je, montuojamos antrojo aukšto kolonos, rygeliai, plokštės ir t. t. Kai montavimo schema vertikali, vieno narvelio karkaso konstrukcijos sumontuojamos per visą pastato aukštį. Kai montavimo schema ho­rizontali, kranai būna už pastato iš vienos arba dviejų jo pusių, kai vertikali — pastate. Kad sumontuota pastato dalis būtų pastovi, svarbu konstrukcijas mon­tuoti numatyta tvarka ir gerai sutvarkyti bei užtaisyti siūles.

Pastatai su sijinėmis perdangomis paprastai montuojami bokštiniais kranais (vienu arba dviem). Konstrukcijos dedamos aukštais, vieno

Pastatai su nesijinėmis perdangomis taip pat montu mi bokštiniais kranais. Kai yra vienas kranas, jis paprastai statomas pastate. Pastatų su nesijinėmis perdangomis kolonos turi plačius kapitelius ir didelius kolonų sujungimo mazgus; karkasų pastovumas yra pakankamas, kad galima būtų montuoti aukštais arba sekcijomis per visą pastato aukštį laiku užtaisant sandūras. Konstrukcijų montavimo eiliškumas (jis priklauso nuo laiko, per kurį sujungimo mazgų betonas įgauna reikiamą stiprumą) nurodytas darbų vykdymo projekte.

Netipinių daugiaaukščių pastatų, kurių plano matmenys dideli, konstrukcijos montuojamos perdangų ir aukštų pakėlimo metodu. Pir­miausia montuojamos kolonos, aplink kurias apjuosiama tiek plieninių apkabų, kiek bus perdangų; apkabos įbetonuojamos j plokštes. Kolonos arba iš karto pa­statomos per visą pastato aukštį, arba primontuojamos paaukščiui keliant per­dangas.

Kai pagamintos perdangų ir denginio plokštės bei jų betonas yra reikiamo stiprumo, savaeigiu kranu, kuris naudojamas montavimo darbams ant žemės, ant pirmo aukšto kolonų pastatomi keltuvai. Jie esti su hidrauline arba mecha­nine pavara, efektyvesni — su mechanine. Keltuvai valdomi iš vieno pulto. Kiek­vieno keltuvo viena darbo eiga yra 8 mm. Jų veikimas sinchronizuotas: kol visi keltuvai nepadaro viso ciklo (kol nepakelia traukies 8 mm), tol kitas ciklas ne­prasideda. Trauklių veržlių prisukimo įtaiso konstrukcija yra tokia, kad negali susikaupti paklaidų. Kiekvieno keltuvo keliamoji galia 45 t.

Pirmiausia keliama denginio plokštė, kuri pakeliama į didžiausią galimą pagal kolonų pastovumo sąlygas aukštį ir laikinai įtvirtinama. Po jos tokia pat tvarka keliamos perdangos. Ten, kur ekonomiškai apsimoka, vietoj perdangų keliami   aukštai   su  visomis  konstrukcijomis.

Keliant perdangas ir aukštus, erdvinį pastato standumą palaiko tūriniai ele­mentai iš metalinių konstrukcijų arba monolitinio gelžbetonio; tie elementai vė­liau panaudojami kaip liftų šachtos.

Ant kolonų pastatyti keltuvai su perdangų plokštėmis sujungiami dviem trauklėmis kiekvienas. Trauklių apatinis galas pritvirtinamas prie įbetonuotų į plokštes plieninių apkabų. Perdanga laipsniškai keliama iki pirmojo aukšto vir­šaus, po to traukies perrišamos — nuleidžiamos ant apatinių perdangų. Tuo me­tu, kai traukies atrišamos, pakelta perdanga laikinai pritvirtinama prie kolonų specialiais įtaisais. Kiekvienas šių įtaisų sudarytas iš dviejų plieninių sąvaržų, keturių suveržiamųjų ir dviejų laikančiųjų varžtų.Mišraus    aukštingumo    pastatai   montuojami didelės keliamo­sios galios bokštiniais kranais kartu su kitais savaeigiais kranais. Vienas tokių pastatų — šiluminės elektrinės (SE) pagrindinis korpusas, ku­rio karkasas daugelio navų, nevienodo aukščio, sunkus. Montuojant  bokštiniai kranai  gali judėti išilgai arba skersai pagrindinių navų. Pirmuoju atveju bokštinį kraną geriau statyti bunkerių skyriuje arba katilinėje, kad juo aukščiausioje pastato dalyje galima būtų montuoti sunkiausias metalo konstrukcijos (taip pat ir bunkerius). Konstrukcijos prie bokštinio krano atgabenamos dviem bėgių keliais, nutiestais katilinėje ir mašinų skyriuje. Kai krano keliamoji galia pakankama, kolonos montuojamos surinktos. Šiuo atveju jos užkabinamos tri­juose ar keturiuose taškuose griebtuvais ir traversomis su ritinėliais. Mašinų salės ir dūmtraukių skyriaus kraštinių eilių kolonos montuojamos vikšriniu kranu. Kai.plečiamos veikiančios SE arba statomos naujos jų eilės, ilginamos pa­stato dalies konstrukcijas montuoti geriausia bokštiniu kranu, judančiu ne iš­ilgai, bet skersai pastato.

Labai aukšti karkasai montuojami savikėliais kranais. Pirmieji karkaso aukštai, taip pat savikėlis kranas sumontuojami vikšriniu arba auto­mobiliniu kranu. Toliau konstrukcijos montuojamos savikėliu kranu, laipsniškai pasikeliančiu ant anksčiau sumontuotų ir patikrintų konstrukcijų, po to, kai su­tvirtinamos jų montavimo sandūros. Montavimo metodas vadinamas atskiruoju, jei karkasas surenkamas ir kiti statybos darbai dirbami atskirai, nepriklausomai, ir kompleksiniu, kai, montuojant karkaso elementus, vienu metu apatiniuose aukš­tuose dirbami statybos, specialieji ir apdailos darbai.

Savikėlis kranas kyla aukštyn spragotos erdvinės konstruk­cijos apkaba . Ji laisvai šliaužioja bokštu aukštyn ir žemyn. Dirbant kranas re­miasi i pastato karkaso  rygclius kryžminėmis sijomis, galuose turinčiomis pa­sukamas arba atverčiamas gembes (auirigerius). Prieš keliant kraną, gembės nuimamos, kad kranas laisvai praeitų tarp karkaso rygelių. Apkaboje taip pat yra atraminės sijos, ir ji gali per autrigerius remtis ikarkaso rygclius.

Kranas pasikelia taip: apkaba pakeliama ir pritvirtinama prie viršutinių kar­kaso rygelių, kėlimo skrysčiai įtempiami. Po to nuimamos sąvaržos, kuriomis tvirtinamos krano atraminės sijos prie karkaso, kranas šiek tiek pakeliamas ir atraminių sijų gembės pasukamos (atverčiamos). Po to kranas skrysčiais pa­keliamas Į kitą poziciją (per du aukštus), atsukamos atraminių sijų gembės, kranas nuleidžiamas ant karkaso rygelių ir pritvirtinamas sąvaržomis.

 

Vestuvinės suknelės

vestuvines suknelesVestuvės pridaro nemažai bėdų ne tik būsimiems jaunavedžiams, bet ir pamergėms bei pabroliams, nes neretai pasirinktos vestuvių temos būna su gana ryškiais atspalviais, o tai reiškia, kad minėtiems dalyviams tenka pritaikyti rūbus būtent prie šios šventės „kaltininkų“. Vyrams aišku daug lengviau, tačiau moterims – joms atsiranda gerokai daugiau išlaidų. Jos pasireiškia būtent suknelių pirkimo metu. Taip, ne tik vestuvinės suknelės nuotakai yra kančia, bet ir pamergėms su savosiomis tenka nemažai pavargti. Visada yra akcentuojama, kad geriausia išeitis yra proginių rūbų nuoma. Būtent dėl šios priežasties siūlytume nuotakai kartu su pamergėmis vykti į salonus ir rinktis visą garderobą kartu.

Vestuvinės suknelės turi derėti prie visų atspalvių, todėl svarbu, kad pamergės būtų pasiruošusios ne tik rūbus, bet ir avalynę bei kitus vestuvėms būdingus aksesuarus. Salonuose rasite viską. Jeigu ieškote patikimiausių proginių rūbų salonų, kuriuose rastumėte ne tik suknelių nuotakoms, siūlytume giliau pasikapstyti po internetą, nes būtent čia dauguma salonų reklamuoja savo teikiamas paslaugas.

Salonuose galite nuomotis sukneles už gerą kainą, tačiau svarbiausia yra rinktis viską atskirai. Tai reiškia, kad jūs nesinuomosite viską vienoje „sąskaitoje“, nebent tokia galimybė būtų suteikta paties salono savininkų. Dažniausiai kiekvienai moteriai tenka atsakyti už save, todėl už kiekvieną suknelę būsite atsakingos pačios. Besirinkdamos geriausiai derintį variantą, būtinai iškart teiraukitės dėl nuomos galimybių. Jeigu taupote laiką, siūlytume pirmiau ne matuotis sukneles, o paprašyti aptarnaujančio personalo, kad šis parodytų tą garderobą, kuris bus laisvas norimai dienai. Tai galioja tais atvejais, jeigu jau yra paskirta konkreti vestuvių diena. Juk nenorėtumėte atradusios gražią suknelę, sužinoti, kad jos jums vilkėti neteks, nes kažkas kitas ją jau yra rezervavęs? Taip išvengsite laiko gaišimo ir jeigu nieko nerasite, tada galėsite vykti į kitą saloną.

Vestuvines sukneles nėra būtina nuomotis keliaujant kartu su pamergėmis, nes tradicinės vestuvės pasižymi tuo, kad tiesiog yra pasirenkamas paprastas atspalvis, kuris turėtų išsiskirti. Tai reiškia, kad dažniausiai pamergėms yra pasakoma kokia spalva bus dominuojanti, o tada jau nėra taip sudėtinga ieškoti tinkamo garderobo bei aksesuarų. Salonuose jumis tikrai pasirūpins, tad tiesiog turite rinktis tik tą, kuris turi didžiausią asortimentą.

Norintiems išvengti įvairių problemų balkonų stiklinimas būtų geriausia išeitis

balkonu stiklinimasVis didesnį nepasitenkinimą kaimynais jaučia bendrabučiai bei daugiaaukščiai – rūkantys asmenys dažnai trikdo ramų gyvenimą, todėl besiskundžiančių skaičius vis tik auga. Lietuvoje yra gana paprasta alternatyva – balkonų stiklinimas yra bene elementariausias būdas apsisaugoti nuo minėtų problemų. Tiesa, stiklinimo darbai yra pasirenkami ne tik paprastų gyventojų, bet ir verslininkų. Kaip nekeista, bet šios stiklinimo paslaugos padeda išvengti ne tik rūkalų kvapo, bet ir kitų bėdų, o kokių – kalbame žemiau.

  • Balkonų stiklinimo darbai įprastų butų gyventojams yra reikalingi ir tam, kad būtų lengviau apsisaugoti nuo šilumos išėjimo iš patalpų. Taip, nesandarūs langai, ypač žiemos metu priverčia kaip reikiant pavargti, nes šiluma išeina žaibiškai, o papildomų šildytuvų kambariams ne visada užtenka. Čia didžiausia bėda yra tame, kad nestiklinti balkonai priverčia šildymo sezonu naudoti papildomus šildytuvus, kurie eikvoja nemažai elektros energijos. Įstiklinti balkonai kur kas geriau sulaiko šilumą ir jos neišleidžia taip greitai. Balkonuose laikomi daiktai neįsitraukia drėgmės, todėl juose viską galima sandėliuoti gana saugiai – juk tai daro kone kiekvienas žmogus.
  • Pradžioje sakėme, kad balkonų stiklinimas yra aktualus tiems, kurie nori išvengti rūkalų kvapo, tačiau čia privalumus mato būtent ir rūkantys. Laiptinėse rūkyti draudžiama, o į lauką eiti būtų šalta, tad įstiklinus balkoną, jame galima drąsiai rūkyti nekenkiant kaimynams ir tuo pačiu apsisaugojant nuo pasekmių – savo namuose rūkyti niekas nedraudžia.
  • Šių stiklinimo darbų kainos priklauso nuo paslaugų teikėjo bei siūlomos produkcijos. Paprasčiausiai, nemanykite, kad jums iškart bus siūloma stiklinti balkoną su plastikinių langų konstrukcijomis. Dabar pasirinkimas yra platus ne tik pagal medžiagas, bet ir paslaugų kainą. Aiškiau kalbant, nuo pasirinkto varianto priklausys ir montavimo darbų kainos, nes dažniausiai vienoms konstrukcijoms pagaminti ir sumontuoti reikia daugiau laiko negu kitoms. Tai iš tiesų būtų gana maža kaina investuojant į savo būstą.

Daug kas mano, kad įstiklinti balkonus neverta, nes tai tiesiog pinigų švaistymas. Turite žinoti, kad įstiklinti balkonai saugo ir nuo pelėsio. Paprasti langai negarantuos, kad šiluma nepraeis ir nesusimaišys su drėgme. Trumpai tariant, jūsų pagrindiniai langai ir sienos nepradės pelyti, o jeigu tai ir nutiktų, tai nutiktų tik įstiklintame balkone.

TV monitorių remontas televizoriams

monitoriu remontasJūsų televizoriaus ekranas suskilo ar tiesiog sugedo dėl nežinomų priežasčių? Visų pirma, nemėtykite pinigų veltui – nepirkite naujo TV, nes jūsų televizorius gali būti pataisomas kaip ir kita elektronika. Tiesiog kai kuriems televizoriams monitorių remontas yra vienas efektyviausių problemos sprendimo būdų, tad čia jūsų svarbiausias tikslas būtų – surasti atsakingą meistrą, kuris imtųsi taisymo darbo. Aišku, kvalifikuotų specialistų atrasti nėra lengva, tuo labiau, kad Lietuvoje kiekvienas miestas turi skirtingą jų skaičių. Jums dabar reikėtų naudotis internetu – čia rasite visą informaciją apie geriausius meistrus jūsų regione.

Jeigu gyvenate pajūryje ar šalia jo, jums reikia internete susirasti paieškos sistemas. Jose suvedus tinkamą raktinę frazę, gausite gana platų atsakingų meistrų sąrašą. Tiksliau, gausite jų interneto svetaines ar tiesiog skelbimus, kuriuose jie reklamuojas. Trumpai tariant, visa paieška prasideda nuo terminų vedimo paieškos laukeliuose, o taisyklingai jie atrodytų maždaug taip: „Televizorių remontas Klaipėda“. Ten kur rašomas miestas, tiesiog įrašykite savo gyvenamąjį miestą, nes juk aišku, kad nevyksite į kitą Lietuvos galą. Jums bus rodomos specialistų paslaugų svetainės. Dabar beveik visi paslaugų teikėjai nemažą dėmesį skiria reklamai internete, todėl rasti profesionalą, kuris neturėtų savo interneto svetainės, praktiškai yra neįmanoma.

Jeigu viską atlikote taip kaip teigėme, jums derėtų toliau ieškoti meistrų, turinčių geriausius klientų atsiliepimus. Aiškiau kalbant, iš gauto sąrašo, jums reikia išskirti keletą svetainių. Siūlytume imti pirmąjį dešimtuką. Iš šio dešimtuko, aplankykite kiekvieną svetainę bei pasidomėkite paslaugų teikėjais. Tai bus įmonės arba paprasti žmonės. Dabar įmonių pavadinimus arba privačių meistrų vardus bei pavardes veskite tame pačiame paieškos sistemos laukelyje tik gale jau pridėkite žodį „atsiliepimai“ arba „nusiskundimai“. Jūs gausite buvusių klientų rekomendacijas arba gana negatyvius komentarus. Jeigu didžioji dalis atsiliepimų yra teigiami, siūlytume rinktis tą meistrą nieko nelaukiant. Taip sugaišite mažiau laiko. Čia į kainas neturėtumėte dairytis, nes jums svarbiausia rasti atsakingą specialistą. Atsakingi meistrai dirba už sąžiningą kainą, o pigios kainos neturėtumėte tapatinti su aukšta paslaugų kokybe. Tai yra lengviausias atsakingų meistrų paieškos procesas.

Geriausias būdas atšvęsti sesijos pabaigą

Kiekvienas studentas gali patvirtinti, jog sesija – pats nemaloniausias ir sunkiausias mokslo metų etapas, ypač jei jų per mokslo metus būna dvi, o ne viena. Tačiau nei vienas studentas ir nepaneigs, jog jausmas, apimantis pasibaigus sesijai, būna tiesiog nerealus. Be abejo, sėkmingai pabaigus arba bent jau pabaigus sesiją norisi tinkamai atšvęsti šią savo pergalę prieš visus tų metų sunkumus moksluose kartu su savo bendrakursiais. Kiekvienas gali lengvai atspėti, jog dažniausiai tokios šventės vyksta ne kokioje nors labiau išskirtinoje vietoje, o studentų bendrabutyje  prisipirkus kalnus alkoholio. Žinoma, negalima teigti, jog toks šventimo variantas nėra linksmas, bet jis tikrai neatneš daug naudos sveikatai, todėl kartais reikia pagalvoti, jog ne kiekviena šventė turi prasidėti iš karto nuo alkoholio vartojimo. Juk ar ne geriau būtų bent kartą su savo kursiokais nuveikti ką nors aktyvaus ir tikrai linksmo, kas padėtų geriau vieniems kitus pažinti ir susistiprintų bendravimą? Tokiu atveju puikiai tiks baidarės Vilniuje.

Baidarės NerimiBe abejo, kiekvienas studentas mėgsta aktyvią veiklą, sportą, gryną orą, todėl žygis baidarėmis yra puikus pasirinkimas norint pažymėti pavasario sesijos pabaigą. Baidarės Vilniuje norintiems pasiplaukioti siūlo rinktis vieną iš dviejų maršrutų: plaukimą Vilnelės arba Neries upėmis. Plaukimas Vilnele prasideda Belmonto parke arba prie Naujosios Vilnios malūno, o baidarės Nerimi – prie Antrojo Valakampių paplūdimio, visai netoli nuo studentų bendrabučių, o abu maršrutai baigiasi prie Baltojo tilto esančioje prieplaukoje, todėl baigę kelionę atsidursite pačiame Vilniaus centre, o tada galėsite keliauti į bet kurį pasirinktą barą – juk visi jie bus vos už keleto žingsnių. Jei kelionės metu išalksite, galėsite surengti iškyla prie Baltojo tilto esančioje pievoje, o kam dar bus likę jėgų, galės jas sunaudoti žaisdami tinklinį arba krepšinį vienoje iš prie tilto įrengtų aikštelių. Taigi, nors vėliau įvyksiantis puolimas prie bokalų ir stikliukų tikriausiai bus neišvengiamas, tačiau tokia išvyka leis suprasti, jog kartais pats geriausias laikas yra tas, kuris būna praleistas su gera kompanija užsiimant aktyvia veikla, o svarbiausia – tam nereikia nei lašo alkoholio.

Telefonų priedų pirkimas internetu

telefonu priedai
telefonu priedai

Nusipirkote naują išmanųjį ir galvojate kokie telefonų dėklai būtų jums reikalingi? Įprastai, dauguma vartotojų renkasi dėkliukus, kurie mobilųjį saugo nuo įbrėžimų bei smūgių, tad tokių ieškoti reikėtų ir jums. Žinoma, patogumo atžvilgiu, galite ieškoti ir universalaus dėklo, kuris saugotų nuo minėtų faktorių ir aišku – leistų naudotis telefonu be jokio diskomforto. Tokie dėklai brangesni, tačiau aišku, kad ir naudingesni nei eiliniai kiniški gaminiai, kurie kainuoja vos keletą centų. Telefonu rūpintis reikėtų kiekvienam, tad ir apie apsaugines plėveles siūlytume pasidomėti.

Perkant įvairius priedus, būtina apžvelgti pardavėjo reputaciją. Dažniausiai vartotojai renkasi elektronines parduotuves, nes jų dėka, visa paieška tampa daug lengvesnė. Pirkti aksesuarus telefonui internetu yra patogu ir pigu, tačiau čia galioja tam tikros sąlygos. Jos taikomos tiems, kurie nori saugumo ir kokybiškų priedų už atitinkamą kainą. Pagal tam tikrus kriterijus reikia ieškoti pardavėjo, kuris jums parduos atitinkamos kokybės aksesuarus.

Pirmiausia, jums reikia susirasti el. parduotuvę, kuri prekiautų kokybiškais telefonų priedais. Kadangi viską pirkti norite internetu, patikimą pardavėją rasti nebus sunku – tiesiog surašote norimos prekės pavadinimą paieškos sistemų laukeliuose ir gausite el. parduotuvių sąrašą. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi pardavėjai pasižymi sąžininga prekyba – kai kurie tiesiog jums bandys įsiūlyti kinišką produkciją už nemažą kainą. Tokius pardavėjus surasti nėra sunku. Toje pačioje paieškoje suvedate parduotuvės pavadinimą ir pridedate žodį „atsiliepimai“ arba „skundai“. Tokiu būdu rasite nuomones tų pirkėjų, kurie jau naudojosi jūsų pasirinktos parduotuvės paslaugomis. Jeigu jie bus nepatenkinti dėklų kokybe, tai būtinai visą tai paminės nusiskundimuose. Tokiu atveju, kai pardavėjas turi labai blogą reputaciją, siūlytume jo vengti ir jo paslaugomis nesinaudoti, nes ir taip aišku, kad galite būti eilinis apgautasis.

Geriausią reputaciją turi tie pardavėjai, kurie telefonų priedus pardavinėja už atitinkamą kainą. Paprasčiausiai, jų asortimentas nebūna kažkuo išskirtinis – kokybiški dėklai ar kiti aksesuarai turi kainuoti atitinkamą kainą, tad jeigu nematote kažko įtartino ir reputacija nieko blogo nesako, siūlytume rinktis būtent tokius pardavėjus internete.